قوانین سایت برای خریداران :

۱- برای خرید محصولات عضویت در سایت الزامی می باشد .

۲- خرید محصول از سایت به منزله مالکیت شما بر محصول و انتشار مجدد آن و فروش آن در سایت یا مکانی دیگر نمی باشد .

۳- اطلاعات شخصی شما نزد سایت محفوظ می باشد و برای کارهای تبلیغاتی استفاده نخواهد شد و در اختیار فرد یا سایتی قرار داده نخواهد شد .